وقتی اسید فرمیک با آب واکنش می دهد چه اتفاقی می افتد؟

مقدمه

اسید فرمیک که به نام متانوئیک اسید نیز شناخته می شود، مایعی بی رنگ، خورنده و قابل اشتعال است که در بدن مورچه ها و سایر حشرات یافت می شود. همچنین به مقدار کم در محیط یافت می شود و در طی متابولیسم در بدن انسان تولید می شود. اسید فرمیک یک اسید ضعیف است، به این معنی که به طور کامل در آب تجزیه نمی شود و می تواند با مواد دیگر واکنش دهد. در این مقاله، بررسی خواهیم کرد که وقتی اسید فرمیک با آب واکنش می دهد چه اتفاقی می افتد.

ساختار اسید فرمیک

اسید فرمیک یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی HCOOH است. این یک اسید کربوکسیلیک است، به این معنی که حاوی یک گروه کربوکسیل (COOH) متصل به اتم هیدروژن است. این مولکول خطی است، با یک پیوند واحد بین اتم‌های کربن و اکسیژن و یک پیوند دوگانه بین اتم‌های اکسیژن و هیدروژن.

واکنش با آب

هنگامی که اسید فرمیک با آب مخلوط می شود، تحت یک واکنش شیمیایی به نام هیدرولیز قرار می گیرد. در این واکنش، اتم هیدروژن گروه کربوکسیل با یک گروه هیدروکسیل (OH) جایگزین می شود. این واکنش برگشت پذیر است، به این معنی که اسید فرمیک را می توان از فرم هیدروکسیله بازسازی کرد. واکنش را می توان به صورت زیر نشان داد: HCOOH + H2O <=> HCO2H + OH- در این واکنش، مولکول اسید فرمیک به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه می شود: یک گروه کربوکسیل و یک گروه هیدروکسیل. سپس گروه هیدروکسیل در محلول آزاد می شود، در حالی که گروه کربوکسیل به اتم هیدروژن متصل می ماند.

تشکیل فرمات سدیم

هنگامی که اسید فرمیک با آب واکنش می دهد، فرمت سدیم نیز تشکیل می دهد. فرمات سدیم یک ترکیب یونی است که از کاتیون های سدیم (Na+) و آنیون های فرمت (HCOO-) تشکیل شده است. واکنش را می توان به صورت زیر نشان داد: HCOOH + Na+ <=> HCO2- + Na+ در این واکنش، مولکول اسید فرمیک به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه می شود: یک گروه کربوکسیل و یک کاتیون سدیم. سپس کاتیون سدیم در محلول آزاد می شود، در حالی که گروه کربوکسیل به اتم هیدروژن متصل می ماند.

تشکیل دی اکسید کربن

هنگامی که اسید فرمیک با آب واکنش می دهد، دی اکسید کربن نیز تشکیل می دهد. دی اکسید کربن گازی بی رنگ و بی بو است که با تجزیه ترکیبات آلی تولید می شود. واکنش را می توان به صورت زیر نشان داد: HCOOH + H2O <=> H2CO3 + H2O در این واکنش، مولکول اسید فرمیک به اجزای سازنده آن تجزیه می شود: یک گروه کربوکسیل و یک مولکول دی اکسید کربن. سپس مولکول دی اکسید کربن در جو آزاد می شود، در حالی که گروه کربوکسیل به اتم هیدروژن متصل می ماند.

کاربردهای اسید فرمیک

اسید فرمیک کاربردهای مختلفی هم در صنعت و هم در خانه دارد. به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی، به عنوان یک عامل تمیز کننده و به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده می شود. همچنین در تولید چرم، منسوجات و کاغذ استفاده می شود. علاوه بر این، از اسید فرمیک در تولید برخی داروها مانند پنی سیلین استفاده می شود.

نتیجه گیری

اسید فرمیک مایعی بی رنگ، خورنده و قابل اشتعال است که در بدن مورچه ها و سایر حشرات یافت می شود. هنگامی که اسید فرمیک با آب مخلوط می شود، تحت یک واکنش شیمیایی به نام هیدرولیز قرار می گیرد که در آن اتم هیدروژن گروه کربوکسیل با یک گروه هیدروکسیل جایگزین می شود. علاوه بر این، اسید فرمیک همچنین در هنگام واکنش با آب، فرمت سدیم و دی اکسید کربن را تشکیل می دهد. اسید فرمیک کاربردهای مختلفی هم در صنعت و هم در خانه دارد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *