بارهای جزئی در ترکیبات آلی

لایه‌ای از جزئیات پنهان در زیر ساختارهای شیمیایی وجود دارد که دانش‌آموزان تازه وارد شیمی آلی اغلب آن را از دست می‌دهند.

من در مورد هزینه های جزئی صحبت می کنم.

پیدا کردن بارهای پنهان- جزئی-در-ch3-li-aceton-hbr-sodium-ethoxide-chloroethane-methy-grignard-butene-oxide

اگرچه هر یک از این پیوندها کووالانسی به نظر می رسد، الکترونگاتیوی هر اتم تعیین می کند که چقدر برای الکترون ها “حریص” است – و این بدان معنی است که بسیاری از پیوندهایی که “خنثی” به نظر می رسند، در واقع قطبی شده اند.

چرا این مهم است؟ زیرا جاذبه بین بارهای مخالف نیروی محرکه نهایی در بسیاری از واکنش های شیمیایی است. می توانید ببینید که چگونه این بارهای جزئی “پنهان” سرنخ مهمی برای چگونگی ادامه این واکنش ها ارائه می دهند.

توجه – فلش ها حرکت a را نشان می دهند جفت از الکترون ها (الکترون ها واقعاً برای شیمی آلی همان چیزی هستند که برای اقتصاد ارزش دارد – همه چیز در مورد مطالعه جریان آنهاست).

بارهای پنهان-جزئی-سرنخ-درباره-جریان-الکترون-مثال-متیل-لیتیوم-به-استون-گرینارد-به-اپوکسید-اتوکسید-به-الکیل-کلرید

توجه داشته باشید که چگونه فلش ها همیشه از منفی به مثبت می روند – هرگز برعکس

به همین دلیل است که آگاهی از روندهای الکترونگاتیوی برای عملکرد خوب در شیمی آلی کاملاً حیاتی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *